Estació froggit wh3000
Estació meteo
Estació meteorològica

Meteorologia amb H

Conceptes i fenòmens meteorològics que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

. Heliògraf: Instrument que mesura la insolació rebuda a la superfície terrestre.
. Higròmetre: Instrument que mesura la humitat.
. Hivern: Es una de las cuatro estaciones del clima templado. Esta estación esta marcada por días más cortos, noches más largas y temperaturas bajas.
· Humitat: S'anomena humitat al vapor present en l'atmosfera.
· Humitat relativa: És el percentatge de vapor d'aigua real que conté l'aire i la que necessitaria contenir per saturar a la mateixa temperatura.
· Huracà: És un sistema tempestuós caracteritzat per una circulació tancada al voltant d'un centre de baixa pressió i que produeix forts vents i abundant pluja.
· Humitat relativa de l'aire en %: És la relació entre la quantitat de vapor d'aigua que té una massa d'aire i la màxima que podria tenir.

Comunicar paraula nova per la meva secció de: preguntes freqüents

Español