Estació froggit wh3000
Estació meteo
Estació meteorològica

Meteorologia amb I

Conceptes i fenòmens meteorològics que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Inundació: Invasió més o menys violenta d'aigües procedents de fortes precipitacions fluvials o ruptures d'embassaments, causant danys considerables.
· Insolació: És la quantitat d'energia en forma de radiació que arriba a un lloc de la Terra procedent del Sol. És la principal font de calor al nostre planeta.
· Inversió tèrmica: El fenomen d'inversió tèrmica es presenta a les nits buidades, el sòl es refreda ràpidament per radiació. Això refreda l'aire en contacte amb ell que es torna més fred i pesat que el que està en la capa immediatament superior.
· Isolínia: Representa la unió dels punts d'un mateix valor en un mapa. La més antiga en meteorologia és la isoterma, representació de punts d'una mateixa temperatura. La isòbara representa la línia d'una mateixa pressió. Etc.

Comunicar paraula nova per la meva secció de: preguntes freqüents

Español