Estació froggit wh3000

Meteorologia amb N

Estació meteo
Estació meteorològica

Conceptes i fenòmens meteorològics que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Neu: És un fenomen meteorològic que es compon de petites gotes de pluja dels núvols que es congelen i formen cristalls de gel que precipiten sobre la terra en forma de flocs.
· Nit: És el període del dia de foscor.
· Nort: Un dels quatre punts cardinals, també se li denomina septentrió o boreal. És el punt que es correspon amb l'eix de la terra que es correspon amb l'estrella Polar.
· Novembre: Novembre és de transició entre la tardor que es va i l'hivern que ve.
· Núvol: Un núvol és una massa visible formada per cristalls de gel o gotes d'aigua microscòpiques suspeses en l'atmosfera.

Comunicar palabra nueva por mi sección de: preguntas frecuentes

Español