Estació froggit wh3000
Estació meteo
Estació meteorològica

Meteorologia amb P

Conceptes i fenòmens meteorològics que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, W

· Pantà baromètric: Es denomina pantà baromètric a la zona entre dues isòbares consecutives quan hi ha una gran distància, i per tant els vents són molt febles.
· Penell: Instrument que assenyala la direcció de vent.
· Piranòmetre: Instrument que mesura la radiació solar.
· Pluja de fang: També coneguda com de fang, de pols o pluja de sang, és una pluja peculiar formada per gotes d'aigües condensades en un aire amb pols en suspensió que actuen de nucli de condensació de vapor d'aigua. En superfícies llises, com la carrosseria dels cotxes, en evaporar-és aigua d'aquesta pluja deixa els cèrcols de pols característics.
· Pluviòmetre: Instrument que mesura l'aigua caiguda.
· Ponent: Vent procedent de l'Oest o rumb 270º.
· Pressió atmosfèrica: És la força per unitat de superfície que exerceix l'atmosfera sobre la superfície de la terra. Es mesura amb el baròmetre.
· Primavera: És una de les quatre estacions de l'clima temperat i posterior a l'hivern i anterior a l'estiu.
· Processos de convecció: Moviment ascendent de l'aire provocat per l'efecte d'escalfament de l'aire per la radiació solar a la superfície terrestre.
· Punt cardinal: Cada un dels quatre sentits de referència tant en mapes com en la superfície de la terra. Els punts cardinals reben els noms de: Nort, Sud, Est y Oest.
· Punt de rosada: O temperatura de rosada és la temperatura a la qual començaria a condensar-se el vapor d'aigua contingut en l'aire amb la humitat actual. Es produiria rosada, boirina, núvols o, en cas de temperatures sota 0ºC, gebre.

Comunicar paraula nova per la meva secció de: preguntes freqüents

Español