Estació froggit wh3000

Termòmetre Galileu

Termòmetre Galileu, detall

Història

Buscant una manera de mesurar precisament la temperatura, Galileu va descobrir aquest fascinant mètode. Ell va situar una sèrie de boles pesades amb exactitud en un cilindre ple d'un líquid determinat. Va descobrir que les boles s'elevaven o descendien depenent de la temperatura existent. Amb aquest mètode, era capaç de determinar la temperatura correcta.
Termòmetre Galileu

Com funciona

Aquest termòmetre funciona sota el principi descobert per Galileu, segons el qual la densitat d'un líquid varia amb canvis en la temperatura. Cadascuna de les boles de vidre està exactament pesada a l'haver estat parcialment emplenades amb líquid. Quan la temperatura s'eleva, el líquid dins el cilindre de vidre es torna menys dens, i les boles més pesades s'enfonsen lentament en el fons.

Com interpretar

Conceptes meteorològics, Meteorologia esotèrica, Meteorologia popular, Estació meteorològica, instal·lació

ESPAÑOL


fotos ocells