L'apofil·lita

Significat esotèric i espiritual de la apofita

Nom comú en:
Alemany: Apophyllitgruppe
Anglès: Apophyllita
Català: Apofil·lita
Espanyol: Apofil·lita
Francès: Apophyllite
Itàlia: Apofillite
Portuguès: Apofil·lita
Categoría: silicats
Sistema: tetragonal
u ortoròmbic
Duresa: 4,5-5
Fractura: perfecta
Exfoliació: bona
Lluïssor: Vitri a nacrat
Ratlla: blanca
Fórmula química
(K,Na)Ca4Si8O20(OH,F)·8H2O
L'apofil·lita és un conjunt de minerals fil·losilicats que s'agrupen en aquesta denominació, considerats per l'Associació Mineralògica Internacional des de 1978 com minerals diferents amb el mateix nom segons substitucions d'uns cations per uns altres. El nom deriva del grec áπό (apo = lluny de) i φύλλον (phyllos = fulla), en al·lusió a la forma en què s'exfolia quan s'escalfa.

ESPAÑOL


fotos ocells