L'aragonita

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Nom comú en:
Alemany: Aragonit
Anglès: Aragonite
Basc: Aragonito
Català: Aragonita
Espanyol: Aragonita
Francès: Aragonite
Gallec: Aragonita
Italià: Aragonite
Portuguès: Aragonita

Categoría: carbonats
Sistema: Ortoròmbic
Duresa: 3,5,4
Fractura: Subcoracoidal
Exfoliació: Pobre
Lluïssor: Vitri
Ratlla: Blanca

Fórmula química
CaCO3
Aragonita és una de les formes cristal·lines del carbonat de calci (CaCO3), juntament amb la calcita. Pot trobar-se en forma d'estalactites, i també a la closca de gairebé tots els mol·luscs i en l'esquelet dels corals. Entre les varietats de l'aragonita destaca l'anomenada "flos-ferri", flor de ferro, que s'assembla a un bell coral. El parell aragonita / calcita va ser el primer cas de polimorfisme mineral reconegut. Això vol dir que tots dos tenen idèntica Fórmula química, però diferent estructura cristal·lina. A causa d'aquesta diferència, l'aragonita és més soluble en aigua que la calcita i inestable a temperatura i pressió ambients. De fet, per a períodes geològics de temps (de 10 milions a 100 milions d'anys), l'aragonita tendeix a transformar-se en calcita. Aquesta última propietat pot usar-se per determinar l'edat de certes formacions rocoses. L'aragonita també pertany a una sèrie isomorfa, això és, un grup de minerals que pertanyen a la mateixa classe i presenten la mateixa estructura cristal·lina, però la composició és diferent. L'aragonita conté substitucions isomorfes de bari (witherita), plom (cerussita), zinc (brumiria) o estronci (estroncianita). Aquests minerals formen el grup de l'aragonita.

ESPAÑOL


fotos ocells