El coure

Significat esotèric i espiritual del coure

Nom comú en:
Alemany: Kupfer
Anglès: Copper
Basc: Kobre
Català: Cuore
Espanyol: Cobre
Francès: Cuire
Itàlia: Rame

Categoría: elements nadius
Sistema: cúbic
Duresa: 2,5-3
Fractura: ganchuda
Exfoliació: absent
Lluïssor: metàl·lic
Ratlla: vermella metàl·lica

Fórmula química
Cu
Coure, es troba en la naturalesa en forma pura, va ser un dels primers metalls descobert i utilitzat pels humans. El coure, del llatí "cuprum", i aquest del grec "kypros", el símbol és Cu. És l'element químic de nombre atòmic 29. Es tracta d'un metall de transició de color vermellós i brillantor metàl·lica que, juntament amb la plata i l'or, forma part de l'anomenada família del coure, es caracteritza per ser un dels millors conductors d'electricitat (el segon després de la plata). Gràcies a la seva alta conductivitat elèctrica, ductilitat i mal·leabilitat, s'ha convertit en el material més utilitzat per fabricar cables elèctrics i altres components elèctrics i electrònics.

ESPAÑOL


fotos ocells