La crisocol·la

Significat esotèric i espiritual de la crisocol·la


Nom comú en:
Alemany: Chrysokoll
Anglès: Chrysocolla
Basc: Krisokola
Català: Crisocol·la
Espanyol: Crisocola
Francàs: Chrysocolle
Itàlia: Crisocolla
Portuguès: Crisocola
Categoría: silicats
Sistema: Ortoròmbic
Duresa: 2-4
Fractura: concoidal
Exfoliació: absent
Lluïssor: Vitri a mat
Ratlla: blanca
Fórmula química
((Cu;Al)2H2Si2O5(OH)4 • nH2O)
La crisocol·la és un mineral del grup dels Silicats, subgrup dels fil·losilicats. És un silicat de coure hidratat, de vegades denominat "coure silici". Podem observar formant incrustacions a la roca, en masses d'estalactites o bé omplint vetes, amb un intens color verd brillant a blavós. Els exemplars més purs ben polits són pedra ornamental molt apreciada, semblant a la turquesa, encara que no se sol usar com gemma. En mineria ha estat emprada per a l'extracció de coure, encara que no és molt apreciada comparat amb altres menes del coure, més rendibles. El seu nom prové del grec "chrysos", or, i "kolla",  pega, en al·lusió al nom del material que feien servir per soldar l'or fa vint-i-tres segles a l'antiga Grècia.

ESPAÑOL


fotos ocells