La crisocol·la

Nom comú en:
Alemany: Chrysokoll
Català: Crisocol·la
Espanyol: Crisocola
Basc: Krisokola
Francàs: Chrysocolle
Gallec: Crisocola
Anglès: Chrysocolla
Italià: Crisocolla
Portuguès: Crisocola

Categoría: silicats
Sistema: ortoròmbic
Duresa: 2-4
Fractura: concoidal
Exfoliació: absent
Lluïssor: vitri a mat
Ratlla: blanca

Fórmula química
((Cu;Al)2H2Si2O5(OH)4 • nH2O)

Significat esotèric i espiritual de la crisocol·la

La crisocol·la és un mineral del grup dels Silicats, subgrup dels fil·losilicats. És un silicat de coure hidratat, de vegades denominat "coure silici". Podem observar formant incrustacions a la roca, en masses d'estalactites o bé omplint vetes, amb un intens color verd brillant a blavós. Els exemplars més purs ben polits són pedra ornamental molt apreciada, semblant a la turquesa, encara que no se sol usar com gemma. En mineria ha estat emprada per a l'extracció de coure, encara que no és molt apreciada comparat amb altres menes del coure, més rendibles. El seu nom prové del grec "chrysos", or, i "kolla",  pega, en al·lusió al nom del material que feien servir per soldar l'or fa vint-i-tres segles a l'antiga Grècia.
Español