L'esfalerita o blenda

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Nom comú en:
Alemny: Sphalerit
Anglès: Sphalerite
Català: Esfalerita
Espanyol: Blenda
Francès: Sphalérite
Català: Esfalerita
Itàlia: Sfalerite
Portuguès: Blenda
Categoría: sulfurs
Sistema: cúbic
Duresa: 2,5-3
Fractura: concoidal
Exfoliació: perfecta
Lluïssor: resinós-
adamantí-
submetàl·lic
Ratlla blanca-
groc impur
Fórmula química
ZnS
L'esfalerita o blenda és un mineral compost per sulfur de zinc (ZnS). El seu nom deriva de l'alemany "Blender", enganyar, pel seu aspecte que es confon amb el de la galena. El nom d'esfalerita prové del grec "sphaleros", enganyós. És la principal mena industrial del zinc, metall que s'utilitza per galvanitzar el ferro impedint la seva oxidació i en aliatge amb coure dona el llautó i d'altres aliatges. Al costat d'aquest mineral es poden trobar associats cristalls de pirita, marcassita i galena.

ESPAÑOL


fotos ocells