La fusta petrificada o xilòpal

Significat esotèric i espiritual del xilòpal

Nom comú en:
Alemany: Versteinerter Wald
Anglès: Petrified wood
Català: Fusta fòssil
Espanyol: Madera petrificada
Francès: Bois pétrifié
Itàlia: Foresta fossile
Portuguès: Madeira petrificada

Categoría: òxids
Sistema: quars rigonal
i el òpal amorf
Duresa: 6,5-7
Fractura:irregular
o estellosa
Exfoliació: absent
BLluïssor: vitri a perlat
Ratlla: blanca

Composición
NA
El xilòpal també es coneix com a fusta fòssil o petrificada, és un mineral que resulta de la fossilització de la fusta provinent d'un bosc prehistòric. Els boscos petrificats són boscos que fa milions d'anys van quedar enterrats en certes condicions que gràcies a mitjans químics, les seves cèl·lules es van anar mineralitzant fins a arribar a convertir-se totalment en pedra, l'organització cel·lular és de fusta, però la seva composició és d'un mineral. També és coneguda com a fusta fòssil.
Español