La galena

Significat esotèric i espiritual de la galena

Nom comú en:
Alemany: Galenit
Anglès: Galena
Basc: Galena
Català: Galena
Espanyol: Galena
Francès: Galène
Categoría: sulfurs
Sistema: cúbic
Duresa: 2,5-3
Fractura: geomètrica
Exfoliació: perfecta
Lluïssor: metàl·lic
Ratlla: gris
Fórmula química
PbS
La galena és un mineral del grup dels sulfurs. Està formada per cristalls cúbics, octaèdrics i galleda-octaèdrics. Els ions es disposen al vidre de la mateixa manera que en la sal marina o clorur sòdic. La fórmula química de la galena és PbS. Químicament es tracta de sulfur de plom, però pot tenir impureses en diferents concentracions. El contingut en plata pot arribar a l'1%, d'altra banda la galena és una de les principals menes del plom pel seu alt contingut d'aquest element. La galena es pot trobar de la forma de cristalls o bé en forma massissa. Es troba tant en jaciments de roques metamòrfiques com en dipòsits d'origen volcànic de sulfurs. En menor mesura també la hi troba en jaciments de roques calcàries i dolomítiques.

ESPAÑOL


fotos ocells