L'halita o sal gemma

Significat esotèric i espiritual de la sal gemma

Nom común e:
Alemany: Halit
Anglès: Halite
Basc: Halita
Català: Halita
Espanyol: Sal gema
Francés: Halite
Gallec: Halita
Itàlia: Halite
Categoría: halogenurs
Sistema: cúbic
Duresa: 2-2,5
Fractura: trencadissa
o irregular
Exfoliació: perfecta
Lluïssor: Vitri
Ratlla: blanca
Fórmula química
Múltiples composicions
S'anomena halita, sal gemma o sal de roca al mineral format per cristalls de clorur de sodi. Cristal·litza en sistema regular, en cubs, poques vegades associats amb cares d'altres formes. La seva exfoliació és cúbica fàcil per percussió. L'halita és transparent i incolora si és pura, i de coloració variable o translúcida si conté substàncies que la impurifica'n. És un mineral molt abundant en terrenys sedimentaris, pèrmics, triàsics i terciaris. Les dues mostres fotografiades procedeixen de Cardona (Catalunya).

ESPAÑOL


fotos ocells