La limonita

Significat esotèric i espiritual de la limonita

Nom comú en:
Alemany: Limonit
Anglès: Limonite
Català: Limonita
Espanyol: Limonita
Francès: Limonite
Itàlia: Limonite
Categoría: òxids / hidróxids
Sistema: variable
Duresa: 4-5,5
Fractura: concoidal,
fribrosa
Exfoliació: absente
Lluïssor: terrós
Ratlla: marró groguenc
a rojo
Fórmula química
FeO(OH)·nH2O
La limonita bàsicament és una barreja de minerals d'òxids o / i hidròxids. La seva fórmula general és LLEIG (OH) • nH2O. En l'actualitat el terme s'usa per a referir-se a òxids i hidròxids massius de ferro sense identificar que no tenen cristalls visibles i tenen ratlla marró groguenca. La limonita normalment està composta per mineral de goethita, però pot estar formada també per proporcions variables de magnetita, hematites, lepidocrocita, hisingerita, pitticita, jarosita, etc. Es tracta d'un material molt comú a les zones d'oxidació de dipòsits amb contingut de ferro, que es produeix per la descomposició de molts minerals de ferro per l'aigua que reté en quantitats variables. Antigament s'explotava per extreure el tint groc d'aquest mineral, l'anomenat ocre.

ESPAÑOL


fotos ocells