La magnetita

Significat esotèric i espiritual de la magnetita

Nom comú en:
Alemany: Magnetit
Anglès: Magnetite
Basc: Magnetita
Català: Magnetita
Espanyol: Magnetita
Francès: Magnétite
Itàlia: Magnetite
Portuguès: Magnetita
Categoría: óxids
Sistema: cúbic
Duresa: 5,5
6,5
Fractura: concoidal
Exfoliació: absent
Lluïssor: metálic
Ratlla: negra
Fórmula química
Fe3O4
La magnetita és un mineral de ferro constituït per òxid ferrós-diférrico (Fe3O4) que deu el seu nom de la ciutat grega de Magnèsia. El seu fort magnetisme és un fenomen de ferrimagnetisme: els moments magnètics dels diferents cations de ferro de sistema es troben fortament acoblats, per interaccions antiferromagnetismes, però de manera que en cada cel·la unitat resulta un moment magnètic no compensat. La suma d'aquests moments magnètics no compensats, fortament acoblats entre si, és la responsable que la magnetita sigui un imant. Es presenta en masses granulades, grans solts o sorres de color marró fosc. També pot estar en forma de cristalls octaèdrics. Les seves propietats magnètiques les van reconèixer els xinesos al segle XI A.C.

ESPAÑOL


fotos ocells