L'esmaragda

Significat esotèric i espiritual de la esmaragda

Nom comú en:
Alemany: Smaragd
Anglès: Emerald
Català: Esmaragda
Espanyol: Esmeralda
Francès: Émeraude
Itàlia: Smeraldo

Categoría: silicats
Sistema: hexagonal
Duresa: 7,5-8
Fractura: concoidal
Exfoliació: imperfecta
Lluïssor: Vitri
Ratlla: blanca

Fórmula química
Be3Al2Si6O18
La esmaragda o maragda és una varietat del mineral denominat beril que al costat d'aquest conté crom i vanadi, que li donen el seu característic color verd. La maragda és una pedra preciosa molt valorada per la seva raresa, ja que des de l'antiguitat es van descobrir pedres precioses de color verd com la malaquita, però la maragda és l'única cristal·lina. El seu nom, possiblement persa, significa pedra verda i el seu verd és tan especial que, en el seu honor, se li denomina verda maragda. La maragda és la pedra natalícia del mes de Maig.

ESPAÑOL


fotos ocells