Torba. Fotos de minerals, imatges i noms

La turba

Significat esotèric i espiritual de la torba

Nom comú en:
Alemany: Torf
Anglès: Peat
Basc: Zohikatz
Català: Torba
Espanyol: Turba
Francès: Tourbe
Itàlia: Torba
Portuguès: Turfa
Categoría: orgánics
Composició
Carboni: 59%
Hidrogen: 6%
oxigen: 33%
nitrogen: 2%

Materials
Volàtils: 60%
Sòlids: 40%
La torba és un material orgànic, de color marró fosc i ric en carboni. Està format per una massa esponjosa i lleugera en la qual encara s'aprecien els seus components vegetals d'origen. Se sol emprar com a combustible i en la producció d'adobs. La torba és el resultat de la primera etapa del procés pel qual la vegetació es transforma en carbó mineral. És el resultat de la putrefacció i  la formació del carbó   parcial de la vegetació en aigua àcida de pantans, maresmes i aiguamolls. La formació d'una torbera és lenta a causa d'una escassa activitat microbiana, deguda a l'alta acidesa de l'aigua o la baixa concentració d'oxigen. Les torberes són conques lacustres d'origen glacial. La matèria vegetal que s'acumula per sota el nivell de l'aigua d'un d'aquests llacs està en unes condicions de contínua saturació i de poca disponibilitat d'oxigen, fomentant així l'activitat dels transformadors.

ESPAÑOL


fotos ocells