La verdelita

Significat esotèric i espiritual de la verdelita

Nom comú en:
Anglès: Verdelite
Català: Verdelita
Espanyol: Verdelita
Categoría: silicats
Sistema: trigonal
Duresa: 7-7,5
Fractura: Irregular
a concoidal
Exfoliació: nul·la
BLluïssor: Vitri
Ratlla: blanca
Fórmula química
Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
La verdelita és la varietat verda de l'ebaìta o turmalina. Amb vidres de sistema trigonal, generalment molt desenvolupats, hàbit columnar o prismàtic, estriats. És la troba en granits, més freqüentment en filons de tipus pegmatítics. També es forma de manera hidrotermal d'alta temperatura. Inatacables pels àcids.

ESPAÑOL


fotos ocells