El vidre

Categoría: manofacturats
Sistema: amorf
Duresa: 6-7
Fractura: NA
Exfoliació: NA
Lluïssor: vitre
Ratlla: blanca
Fórmula química
(Na2O)(SiO2)x+1)
Nom comú en:
Alemany: Glas
Anglès: Glass
Basc: Beira
Català: Vidre
Espanyol: Vidrio

Significat esotèric i espiritual dels minerals

El vidre és un material dur, fràgil, transparent i amorf que s'usa per fer finestres, lents, ampolles i una gran varietat de productes. El vidre és un tipus de material ceràmic obtingut per fusió a uns 1.500 ° C de sorra de sílice (SiO2) i carbonat de sodi (Na2CO3). El terme de vidre s'utilitza amb freqüència com a sinònim de vidre, això és incorrecte a causa de que el vidre és un mineral de sistema amorf i no un cristal·lí.

ESPAÑOL


fotos ocells