NOM CIENTÍFIC AUS AMB T

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Ocells que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

tachybaptus ruficollis
Zampullín chico

Llistat nom comú


tachybaptus ruficollis, tachymarptis melba, tadona ferruginea, tadona tadona, tetrax tetrax, trichoglossus haematodus, tringa glareola, tringa nebularia, tringa ochropus, tringa totanus, troglodytes troglodites, turdus philomelos, turdus pilaris, turdus merula, turdus torquatus, turdus viscivorus

ESPAÑOL


fotos ocells