Abellera aranyosa, ophrys sphegodes

Significat esotèric i espiritual de les orquídies

Nom comú en:
Alemany: Große Spinnen-Ragwurz
Anglès: Early Spider Orchid
Català: Abellera aranyosa
Espanyol: Orquídea araña
Francès: Ophrys araignée
Itàlia: Ofride verde-bruna
L'abellera aranyosa, flor d'aranya o ophrys sphegodes són unes orquídies dels motomodels i terrestres de l'ordre de les asparagales de la família orchidaceae i pertanyents al gènere ophrys. Són de les anomenades orquídies aranya. Orquídies molt variables que pot presentar petites alteracions o subespècies. Són unes orquídies Europees que es troben principalment a la zona mediterrània. Durant l'estiu aquestes orquídies romanen latents com un bulb subterrani o tubercle, que li serveix com una reserva d'aliment i aigua. A la fi de l'estiu, tardor desenvolupa una roseta de fulles. També un nou tubercle comença a desenvolupar-se i va madurant fins a la següent primavera i el vell tubercle mor lentament. A la primavera que la tija floral comença a desenvolupar-se i durant la floració les fulles ja comencen a marcir.

ESPAÑOL


fotos ocells