L'home penjat, aceras anthropophorum

Significat esotèric i espiritual de les orquídies

Nom comú en:
Alemany: Ohnhorn
Anglès: Man Orchid
Català: L'home penjat
Espanyol: Orquídea del ahorcado
Francès: Homme-pendu
Itàlia: Ballerina
L'home penjat
L'home penjat
La flor de l'home penjat, aceras anthropophorum, és una planta de l'ordre orchidales, és l'única espècie del gènere aceras de la subfamília de la família orchidaceae i pertanyent al gènere anthropophorum. Aquesta orquídia es distribueix per Europa des de Gran Bretanya fins al Nord d'Àfrica. Creix en prats i terrenys amb llum solar directa o a mitja ombra. Habita en vessants, talussos i pendents escarpats, amb sòls solts, pedregosos, secs i escassament desenvolupats. Rep el seu nom per la curiosa semblança de les seves flors amb una personeta. Les inflorescències en espiga són erectes, surten de la roseta basal de fulles i presenten una densa floració amb flors petites en les quals els tres sèpals, de color verdós amb innervacions centrals marrons, estan units per les vores amb una cinquena part separada pels extrems, formant una espècie de casc que cobreix la columna. A sota d'aquest nucli sobresurt el labelo unes tres vegades més llarg que els sèpals estrets i amb un dentat profund que li dona aspecte d'una llengua viperina, tenen un color en el terç inferior porpra fosc i la resta cap a l'interior verd, de tots dos laterals li sobresurten dos esperons del mateix color purpuri. Les fulles que formen una roseta enganxada gairebé arran de terra són oblongues lanceolades amb una longitud de 5 centímetres, creixen des del supòsit bulb que tenen una mida màxima de 6 centímetres. Floreixen des d'abril fins al juny. Les petites flors produeixen nèctar que s'acumula en la depressió que es troba a la base del labelo, són pol·linitzades per abelles de la mel, borinots i altres abelles solitàries no parasitàries.

ESPAÑOL


fotos ocells