ESPAÑOL

Navegant
acceptes
Política
Cookies

INICI

Cerca

Abellera vermella, ophrys tenthredinifera

Significat esotèric i espiritual de les orquídies

Nom comú en:
Alemany: Wespen-Ragwurz
Anglès: Sawfly orchid
Català: Abellera vermella
Espanyol: Orquídea avispa
Francès: Ophrys guêpe
L'abella vermella, ophrys tenthredinifera, és una planta de l'ordre de les orchidales de la família orchidaceae i pertanyent al gènere ophrys. Les ophrys tenthredinifera, són unes orquídies monopodials i terrestres de la subtribu orchidinae. Aquesta espècie d'hàbits terrestres es distribueix per tot Europa especialment a la Mediterrània. És la troba en prats, garrigues degradats, llocs arbustius i boscos en sòls arenosos de pedres calcàries i calcàries. Creix des dels 850 als 1100 metres d'altura. Floreixen de mitjans de març a abril. Com altres orquídies d'aquest gènere és pol·linitzada per una copulació simulada en què els mascles de certs insectes són seduïts per l'aparença de la flor que imita a la femella de l'espècie. Es coneix que un dels pol·linitzadors és l'abella ucera longicornis. Són de les anomenades orquídies vespa.

avellera vermella,ophrys tenthredinifera,orchidaceae,orquidiafotos orquidies