ESPAÑOL

Navegant
acceptes
Política
Cookies

INICI

Cerca

La flor caputxina, anacamptis pyramidalis

La flor caputxina
Nom comú en:
Alemany: Pyramiden-Hundswurz
Anglès: The pyramidal orchid
Català: La flor caputxina
Espanyol: Orquídea piramidal
Francès: Orchis pyramidal
Itàlia: Orchidea piramidale
L'orquídia flor caputxina, anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (1817), és una espècie d'orquídia de l'ordre orchideles de la família orchidaceae i pertanyent al gènere anacamptis de la subfamília orchidoideae estretament relacionat amb el gènere orchis. És una planta perenne i resistent que creix uns 30 centímetres d'alçada, comptant amb la inflorescència. Són d'hàbits terrestres i tenen tubercles. Té una olor forta i ranci. Aquesta orquídia cal una bona exposició al Sol, creixent sobre diferents tipus de sòl com llims o argiles i més rarament en sòls arenosos. També pot créixer en terrenys molt alcalins. Se sol trobar en pinedes, matolls i prats. Es distribueixen per Europa Central i de Sud. Les orquídies obtenen el seu nom del grec "orchis", que significa testicle, per l'aparença dels tubercles subterranis en algunes espècies terrestres. La paraula "orchis" la va usar per primera vegada Teofrasto, en el seu llibre "D'història plantarum", La història natural de les plantes. Va ser deixeble d'Aristòtil i està considerat com el pare de la botànica i de l'ecologia. El nom científic anacamptis deriva de la paraula grega ανακáμτειν "anakamptein", que significa "doblegat cap endavant".
La flor caputxinaLa flor caputxina

Significat esotèric i espiritual de les orquídies

flor caputxina,anacamptis pyramidalis,orquidea,orchidaceae,fotos plantes,fotos de,significat,esoteric,espiritual,natura,avesfotos