Colomar en Villafafila

Castillo de Ucero
El colomar o colomer és una construcció popular en l'àmbit rural per a la criança de colomins i coloms. Els materials amb què està construït varien segons els països i regions, ja que canvien segons el que es disposa a cada zona, així com la seva estructura. És un element molt recurrent en l'arquitectura popular de la comarca de Terra de Camps. A la zona de Villafafila són majoritàriament de tova, la manca d'atenció fa que es vagin arruïnant a poc a poc com el que es veu a la fotografia.
Español