Papallona blaveta - lysandra bellargus

Significat esotèric i espiritual de les papallones

Nom comú en:
Alemany: Himmelblauer Bläuling
Català: Blaveta
Espanyol: Niña celeste
Anglès: Adonis Blue

La papallona blaveta és un insecte de l'ordre dels lepidòpters de la família lycaenidae pertanyent al gènere lysandra. Aquesta espècie és molt abundant en tota la península Ibèrica des del nivell de la mar fins als 1.800 metres d'altitud. Prefereix zones humides, tot i que també colonitza zones seques i de vegetació pobra, com les últimes etapes de degradació dels alzinars bètics. Té dues generacions, una a maig i una altra a juliol-Ag. La seva eruga s'alimenta principalment de lleguminoses herbàcies. El color blau intens la diferència així mateix de la primera generació. És una espècie amenaçada especialment en àrees on ja no pasturen conills i ovelles.
Español