Brocat variable - euphydryas aurinia

Significat esotèric i espiritual de les papallones

Nom comú:
Alemany: Skabiosen-Scheckenfalter
Català: Brocat variable
Espanyol: Doncella de ondas rojas
Francès: Damier de la succise
Anglès: Marsh Fritillary
Portuguès: Ligações externas

La papallona euphydryas aurinia és un insecte de l'ordre lepidòptera de la família nymphalidae pertanyent al gènere euphydryas. La donzella d'ones vermelles en les ales presenten una combinació de colors marró fosc, groc i taronja, amb una fila de taques negres cap a la vora de les ales posteriors. Per la seva cara inferior, les ales anteriors són de color taronja pàl·lid i groc, amb dos zones vermelloses al costat de la vora anterior, les posteriors són taronja, amb quadres pàl·lids al costat de la base i el mateix motiu que la cara superior, però més diluït. Aquestes papallones tenen una única generació anual, amb els imagos volant entre mayo y agosto, i internació en la fase de larva. Les posades tenen lloc en grups nombrosos sobre les plantes nutrícies. Les erugues són gregàries durant els primers estadis, vivint en nius de seda fins després de la internació. Les erugues són negres amb bandes de taques blanques en el dors i els costats, i nombroses espines negres. S'alimenten preferentment d'escabiosa (scabiosa sp.), lligabosc (lonicera sp.), genciana (genciana sp.) i plantatge gros (plantago sp.). Sol trobar-se en petites colònies en herbassars humits, marenys i prats de muntanya, fins als 3000 metres d'altitud.
Español