Euclìdia mi - callistege mi

Significat esotèric i espiritual de les papallones i arnes

Nom comú en:
Alemany: Scheck-Tageule
Català: Papallona euclidia mi
Espanyol: Euclidia mi
Francès: M noir
Anglès: Mother Shipton Moth

L'arna euclìdia mi és una papallona de l'ordre lepidòpter de la família noctuidae que pertany al gènere callistege. L'euclìdia mi és una arna nocturna que si vola de dia, ho fa amb vols curts i molt ràpids. És la troba en terrenys erms, terres baixes i altres hàbitats oberts fins a una alçada de 1700 metres. Vola al maig i juny, i les larves s'alimenten principalment de trèvol i altres pastures. La seva envergadura de l'arna adulta és d'entre 25 i 30 mil·límetres. Les seves erugues assoleixen uns 40 mil·límetres de llarg i tenen el cos prim, suau. El seu color varia del groc brillant a un groc marronós amb una línia prima i pàl·lida a l'esquena. Solen produir dues generacions per any. El nom en anglès, Mother Shipton Moth, ve de les marques de les ales anteriors, que semblen mostrar a un cap de dona, referint-se a la famosa bruixa de Yorkshire de segle XVI.
Español