Arna cyclophora puppillaria - cyclophora puppillaria

Significat esotèric i espiritual de les papallones

Nom comú en:
Català: Arna cyclophora puppillaria
Espanyol: Polilla cyclophora puppillaria
Francès: Ephyre pupillée
Anglès: Blair's mocha

L'arna cyclophora puppillaria és un insecte de l'ordre dels lepidòpters de la família geometridae pertanyent al gènere cyclophora. Espècie d'arna que pot trobar-se a Europa i d'Àfrica de nord fins al Caucas. Té una envergadura alar 28-36 mm. En el seu estat de papallona vola des de juny fins a octubre depenent de la seva ubicació. Les larves d'aquesta arna s'alimenten de roure. Aquest exemplar va ser fotografiat en un balcó de la província de Barcelona.
Español