Foixarda, globularia alypum

Significat esotèric i espiritual de la foixarda

Nom comú en:
Alemany: Strauchige Kugelblume
Anglès:Globularia
Català: Foixarda
Espanyol: Coronilla de fraile
Francès: Turbith
Foixarda
Foto de foixarda
La globularia alypumo, foixarda, cogullada és una planta al país valencià se li diu cossiada o cebollada. També cal tindre en compte que moltes vegades es troba escrit malament com "fuixarda". Pertany a l'ordre de les lamiales de la família plantaginaceae i pertanyent a l'gènere globularia. A Espanya se la coneix pels noms: coronilla de fraile, siemprejunta, cebollada, álipo, coronilla del rey o globularia menor entre d'altres. És una planta perenne arbustiva de la família de les globulariàcies de fins a 60 centímetres d'alçada. La foixarda es presenta com una mata molt ramificada que es reconeix per les seves flors reunides en capítols de color blau intens. Floreix a la tardor i hivern, entre mates de les pinedes, també en matolls molt oberts en àrees seques i càlids. Quan està en flor és inconfusible. Aquesta planta és nativa de les conques de la mediterrània de Grècia, França, la Península Ibérica i nord d'Àfrica on colonitza els terrenys secs i àrids.

ESPAÑOL


fotos ocells