Repicatalons - emberiza schoeniclus

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Nom comú en:
Alemany: Rohrammer
Català: Repicatalons
Espanyol: Escribano palustre
Basc: Zingira-berdantza
Francès: Bruant des roseaux
Gallec: Escribenta das
canaveiras
Anglès: Common Reed Bunting
Itàlia: Migliarino
Portuguès: Escrevedeira-dos-
caniços

El repicatalons o emberiza schoeniclus és un ocells de l'ordre dels passeriformes de la família emberizidae i pertanyent al gènere emberiza. El repicatalons es veu sovint en el seu vol ondulant en curts desplaçaments espasmòdics o agitant la cua en el seu posador emetent el seu cant que és més aviat monòton. Com el seu nom indica, habita en zones llotoses amb una mica de gespa i alguns arbustos dispersos. També se li pot veure en els canyars
Replicatalons
Repicatalons en una canya, emberiza schoeniclus
Repicatalons damun una canya
pròxims a zones pantanoses. S'alimenta principalment llavors de plantes aquàtiques acompanyades d'una mica d'aliment animal, que inclou caragols d'aigua dolça, escarabats, erugues i altres insectes. A la tardor té un plomatge més aviat gris, però en època de zel en el mascle destaca el seu cap negre amb la seva franja blanca del coll. Durant les seves migracions es detenen a descansar en els marenys. Al nostre país passa el més cru de l'hivern. Longitud 15,5 cm.
Español