Tortuga d'orelles vermelles, pseudemys

Significat esotèric i espiritual de la tortuga

Nom comú en:
Alemany: Rotwangen-Schmuckschildkröte
Anglès: Red-eared slider
Català: Tortuga d'orelles vermelles
Espanyol: Tortuga de florida
Francès: Tortue de Floride
Italià: Tartaruga dalle orecchie rosse
Portuguès: Tartaruga-do-ouvido-vermelho
Aquesta tortuga verda, pseudemys, és de l'ordre dels testudinats de la família emydidae i pertanyent al gènere pseudemys, també és coneguda com a tortuga de Florida o d'orelles vermelles. Aquesta tortuga habita la zona sud dels Estats Units i s'ha introduït en els últims anys per gairebé tota la península Ibèrica, desplaçant les tortugues leproses. Sol viure en zones pantanoses, maresmes i séquies de clima temperat. Foto realitzada a la Bassa dels Pollancres, Les Filipines (Barcelona), on s'aprecia la diferent coloració entre mascles i femelles. El mascle no té les característiques línies grogues al cap.

ESPAÑOL


fotos ocells