Rossinyol comú, luscinia megarhynchos

Significat esotèric i espiritual del rossinyol

Nom comú en:
Alemany: Nachtigal
Anglès: Common nightingale
Basc: Urretxindor
Català: Rossinyol comú
Espanyol: Ruiseñor común
Francès: Rossignol philomèle
Italià: Usignolo
Portuguès: Rouxinol-comum
El rossinyol, luscinia megarhynchos, és un ocell de l'ordre dels passeriformes de la família muscicapidae i pertanyent al gènere luscinia. És un ocell migratori i insectívor que cria als boscos d'Europa i d'Àsia. El rossinyol comú es troba en els boscos de caducifolis, riberes dels rius densament poblades de matoll, marges de camins, horts i prats amb abundants bardisses on amagar-se i nidificar. El rossinyol és una espècie estival que es distribueix pràcticament per tota la Península, sent molt escàs a la zona Eurosiberiana (Galícia i cornisa Cantàbrica). El rossinyol comú mascle té un fort cant, amb un registre de xiulets,  bombolleigs i altres sons, sent molt bell i variat. Encara que també canta durant el dia, té l'hàbit poc comú de cantar fins ben entrada la nit, el seu cant sobresurt perquè hi ha pocs ocells més que cantin en hores nocturnes. Longitud 16,5 centímetres.

ESPAÑOL


fotos ocells