Sit negre, emberiza cia

Significat esotèric i espiritual de els ocell

Nom comú en:
Alemany: Zippammer
Català: Sit negre
Espanyol: Escribano montesino
Basc: Mendi-berdanza
Francès: Bruant fou
Gallec: Escribenta ricada
Anglès: Rock Bunting
Itàlia: Zigolo muciatto
Portuguès: Escrevedeira-de-
garganta-cinzenta

El sit negre es un ocell de l'ordre dels passeriformes de la família emberizidae pertanyent al gènere embiza. El sit negre habita principalment en zones muntanyoses, amb roques aflorant en prades de muntanya, bruguerars i vessants amb arbustos dispersos. També en pedreres abandonades, tallats, pendents i pedregars sobre rius de muntanya, a condició que hi hagi arbustos i zones assolellades. És un ocell de costums molt discreta i normalment discretes, però, és fàcil d'observar durant l'època de la reproducció. A principis de primavera, els mascles ja han establert els seus territoris i festegen a les femelles amb moviments de la cua, que obren i tanquen. A la tardor formen grups, tant d'adults com de joves, per emprendre l'emigració a llocs menys freds. Longitud 16 cm.
Español