Tasllarol emmascarat, sylvia hortensis

Significat esotèric i espiritual del tallarol

Nom comú en:
Alemany: Orphusgrasmücke
Anglès: Orphean Warbler
Basc: Zozo-txinbo
Català: Tallarol emmascarat
Espanyol: Curruca mirlona
Francès: Fauvette orphée
Gallec: Papuxa real
Itàlia: Bigia grossa
Portuguès: Toutinegra-real
Sylvia hortensis és el nom científic utilitzat en la zoologia per a referir-se a l'anomenada tallarol emmascarat una de les més desconegudes del gènere sylvia de la família sylviidae i que pertany al gènere sylvia. Se la troba en diferents mitjans, perquè encara que prefereix els matolls i camps erms, també viu amb comoditat en boscos oberts amb una vegetació d'un cert port. La seva alimentació consta principalment de baies, insectes i les seves larves. Emet un agradable cant, en forma refilo en to alt i fort, intercalant algunes notes estridents i unes certes xiulades. La seva veu d'alarma és molt semblant a la de la resta de tallarols, emetent un sec i brusc tec tec o tactac que és repetit insistentment. És un tallarol que migra a les nostres terres en la segona quinzena d'abril, hiberna a l'Àfrica. Longitud 15 centímetres.

ESPAÑOL


fotos ocells