Torlit, burhinus oedicnemus

Significat esotèric i espiritual de els ocell

Nom comú en:
Català: Torlit
Espanyol: Alcaraván
Basc: Atalar
Francès: Œdicnème criard
Gallec: Pernileiro
Anglès: Eurasian stone-curlew
Portuguès: Alcaravão

El torlit o burhinus oedicnemus és un ocell del'ordre dels charadriiformes de la família burhinidae i pertanyent al gènere burhinus. El torlit també se'l coneix com a samarlic, xamerlí, estorlit, sebel·lí, sibel·lí, sibil·lí o xebel·lí. A aquest ocell se li sol trobar en una àmplia franja situada a sud de l'àrea del paleàrtic, això comprèn des de Gran Bretanya i Mauritània per l'oest, fins a l'Àsia central i oriental, Índia i Indoxina, per l'est. El torlit és un petit ocell de cames llargues amb grans ulls de color groc i amb un to general d'un color marró-terrós, la seva silueta recorda el famós correcamins. El torlit adult té en l'ala una franja blanca rabosejada en negre. Per sota i per sobre de l'ull mostra dues franges blanques. Té el bec de color groc amb la punta negra. El jove és semblant l'adult però més discret, amb les zones blanques del cap i ales més esvaïdes. Sol aposentar en terrenys plans o lleugerament ondulats, sense arbres o molt escassos i amb vegetació baixa. Pot aparèixer en prats secs, erms, estepes o en ambients agrícoles de secà com els cereals. En zones agrícoles prefereix les àrees de vegetació natural que voregen les conreades. El període de reproducció s'estén des d'abril fins a principis de juliol, però a Canàries pot avançar-se a finals de febrer. El torlit situa el niu a terra i sol posar d'un a tres ous, de color ocre molt clar o gris pàl·lid lleugerament clapejats. La incubació dels ous i la cura dels pollastres són a càrrec de tots dos sexes. Durant la primavera i l'estiu es delata pel seu característic reclam, que se sol escoltar durant el crepuscle i la nit ja tancada. Durant el festeig emet un cant planyívol, amb una nota trinant seguida d'altres clares. Longitud 40-44 centímetres, envergadura 77-85 centímetres.
Español