Trobat - anthus campestris

Significat esotèric i espiritual dels ocells

Nom comú en:
Alemàny: Brachpieper
Català: Trobat
Espanyol: Bisbita campestre
Basc: Landa-txirta
Francès: Pipit rousseline
Gallec: Pica campestre
Anglès: Tawny Pipit
Italià: Calandro
Portuguès: Petinha-dos-campos

El trobat és un ocell migrador de l'ordre de les passeriformes de la família motacillidae i pertanyent al gènere anthus. Aquest ocell té una figura esvelta, amb el bec, les potes i la cua llargs. El trobat camina i corre pel sòl a gran velocitat a la recerca dels insectes que són el seu aliment, al mateix temps que agita nerviosament la cua. No resulta senzill veure-la, a no ser per la veu, passa molt desapercebuda i és freqüent que en advertir la nostra presència romangui immòbil posada sobre un fons que la mimetitza molt bé. És un ocell de costums solitaris i inclosa l'època de reproducció, la parella se'ls veu poc temps junts. Longitud 17 cm.
Banderas Cat i Ep.